Státní důchod bude muset klesat více, než si většina občanů připouští

02.11.2013 12:05

Za rok 2012 skončil důchodový účet v deficitu 49,4 miliard Kč, každoročně se roční deficit zvyšuje. Státní důchod bude muset klesat více, než si většina občanů připouští. Na důchodovém pojištění se během posledních let vybralo o desítky miliard méně, než kolik stát vyplatil na starobních, předčasných, invalidních a pozůstalostních důchodech.

 

Vývoj deficitu v čase

Deficit důchodového účtu se v posledních letech každoročně zvyšuje. Za rok 2009 činil deficit důchodového účtu 30,5 miliard Kč, za rok 2010 byl deficit důchodového účtu 29,5 miliard Kč, za rok 2011 byl deficit 39,5 miliard Kč a za uplynolý rok 2012 již dokonce 49,4 miliard Kč.

Ke snižování deficitu vedou dvě možnosti. Snižování státních důchodů a zvyšování státních příjmů (nemusí jít nutně o důchodové pojištění). Důchodové pojištění je již nyní v Česku jedno z nejvyšších v rámci zemí EU. Stejně tak i např. DPH, pro státní pokladnu nejdůležitější nepřímá daň. Prostor pro zvyšování daňové zátěže je tedy v Česku poměrně malý.

Počet penzistů stoupá

Během šesti let se zvýšil počet penzistů o téměř 350 tisíc z 1 995 350 na 2 341 220 penzistů na konci roku 2012. Každoročně klesá poměr pracujících občanů připadajících na jednoho penzistu. Při započítání invalidních a pozůstalostních důchodů na konci roku 2012 evidovala Česká správa sociálního zabezpečení celkem 2 866 056 důchodců pobírajících starobní, invalidní a pozůstalostní důchod.

Snižovat se musí všechny důchody

S ohledem na stávající situaci stát zákonitě nebude mít v budoucnu peníze na zaručení současného průměrného důchodu, který koncem roku 2012 činil 10 778 Kč. Průměrný důchod tak představuje cca 42,9 % průměrného hrubého příjmu. Průměrná hrubá mzda za rok 2012 byla 25 101 Kč.

Správnější ale je porovnat důchod s čistou mzdou. Ta je však u občanů pochopitelně rozdílná, závisí na množství uplatnění daňových slev a nezdanitelných položek. Zmíněný pokles náhradového poměru je ale i v takovém srovnání zřejmý. Aby se zabránilo dalšímu zadlužování, musel by se náhradový poměr snížit přibližně na 35% v roce 2030 a na 25% v roce 2050.

Vzhledem k rostoucímu počtu penzistů a zvyšování průměrného věku dožití budou muset penze v následujících letech klesat o desítky procent. Snížení se bude týkat všech důchodů, tedy starobního, předčasného, invalidních důchodů (prvního, druhého a třetího stupně), sirotčích důchodů a vdovských důchodů.

Bez vlastního přičinění to zkrátka nepůjde

Pokud si shrneme výše uvedená fakta, měli bychom dojít k závěru, že vlastní investice do úspor na budoucnost pro dnešní čtyřicátníky a třicátníky je naprostou nutností. Úloha vlastního spoření rok od roku nezbytně poroste. Vždyť deficit důchodového účtu je každoročně čím dál vyšší a demografické trendy i politické zásahy v Česku důchodovému systému zkrátka nepřejí.

Pokud bude člověk chtít v důchodu pobírat alespoň 75 procent svých příjmů z doby v produktivním věku, měl by od vstupu do zaměstnání investovat na tento účel nejméně deset procent ze své hrubé mzdy. Pokud by začal třeba o deset let později, už by jeho měsíční úložka musela být vyšší, cca 18 procent příjmu měsíčně. To si ovšem žádá jistou disciplinu.

Zapotřebí je myslet i na případné zdravotní problémy, neboť invalidní důchod není automatický a invalidní důchod prvního stupně je přibližně poloviční oproti starobnímu důchodu.

Je zkrátka o čem přemýšlet. Ale ne dlouho - nebudeme-li sami jednat, připravujeme si bohužel neradostné stáří! Je tedy na každém, jak se k investici do své vlastní budoucnosti postaví. Cest k finančnímu zabezpečení ve stáří je několik. To nejdůležitější na celé věci je vykročit co nejdříve.

 

Pokud budete chtít poradit nebo pomoci v otázkách financování Vašeho nezbytného finančního zabezpečení na stáří, neváhejte využít kontaktů na tomto webu. Jsme připraveni dát vašim penězům zaslouženou péči!