Proč bychom si měli urychleně začít spořit na penzi?

11.09.2013 12:04

Podle aktuálně platných pravidel děti letos narozené bude čekat důchod až v 73 letech. Člověk, který v roce 2013 dosáhne 30 let, bude odcházet do důchodu v 68 letech. Kolik dostanu od státu, až půjdu do důchodu? Každý by chtěl znát odpověď na tuto otázku. Ta ale není vůbec jednoduchá. I když je český průběžný důchodový systém jeden z nejméně zadlužených v Evropě, je zároveň jedním z nejvíce mezigeneračně solidárních.

 

Bilance státního důchodového účtu je neúprosná

Státní důchod má jednoduchou konstrukci: co se vybere na příspěvcích na sociální pojištění těch, kteří nyní vydělávají, se používá na výplatu penzí současných důchodců. Dřív býval jiný poměr ekonomicky aktivních přispěvatelů na straně jedné a důchodců na straně druhé, existovaly dokonce i přebytky. To je ale dávno minulost, populace zestárla. Dnes prakticky vyplácíme víc, než vybereme. Deficit státního důchodového účtu ke konci roku 2012 představuje částku - 49,4 mld Kč!

Demografické trendy hovoří také jasně

Prognóza dlouhodobého vývoje populace v ČR navíc potvrzuje celoevropský trend - stárnutí populace, porodnost je příliš nízká a zatím nic nenasvědčuje tomu, že by v příštích letech mohla výrazně vzrůst. A navíc se také prodlužuje průměrný věk dožití.

Dnes na každého důchodce „vydělávají“ zhruba 2 pracující. V horizontu třiceti let situace podle propočtů může vypadat tak, že jeden pracující bude živit jednoho důchodce. Není to ovšem jen obrázek budoucnosti české. I jiné evropské země vykazují podobný scénář.

Poměr výše stávajícího příjmu k budoucím státním penzím musí klesat

Dnes činí náhradový poměr (tedy poměr výše příjmu k výši penze) zhruba 53 procent čisté mzdy. Jeho výše však není, při snižování či alespoň zachování výše státního dluhu, dlouhodobě udržitelná. Při nezměněném náhradovém poměru a předpokládaném demografickém vývoji by kumulace schodků vedla k vytvoření dluhu, který by v roce 2050 dosáhl 135 procent HDP. To si jakákoli vláda bude moci stěží dovolit. Aby se zabránilo dalšímu zadlužování, musel by se náhradový poměr snížit přibližně na 35 procent v roce 2030 a na 25 procent v roce 2050.

Dožijeme se vůbec důchodu?

Když lidé slyší, že státní důchody v budoucnu nepokryjí naši stávající životní úroveň ani z poloviny a musejí si na důchodový věk šetřit jinak, zvedá se vlna nesouhlasu a nepochopení. Často zní argument - důchodu se stejně nedožiju, raději si peněz užije dnes...

Letos narozené děti bude čekat důchod až v 73 letech. Člověk, který v roce 2013 dosáhne 30 let věku, bude odcházet do důchodu v 68 letech věku. Pravděpodobnost, že se tohoto věku dožije, je 77 procent pro muže a asi 88 procent pro ženu. Je třeba ale současně brát v úvahu také fakt, že díky pokrokům v lékařské péči a celkové kvalitě současného života se také prodlužuje průměrný věk dožití.

Začněte co nejdříve a přiměřeně situaci

Fakta o prvním pilíři tedy mluví jasně: snižování počtu ekonomicky aktivních povede ke snižování výše státních důchodů. Důchodců prostě bude přibývat a zároveň lidé v penzi stráví delší dobu. A právě proto je nutné si na penzi začít spořit co nejdřív.

Pokud bude člověk chtít v důchodu pobírat alespoň 75 procent svých příjmů z doby v produktivním věku, měl by od vstupu do zaměstnání investovat na tento účel nejméně deset procent ze své hrubé mzdy. Pokud by začal třeba o deset let později, už by jeho měsíční úložka musela být vyšší, cca 18 procent příjmu měsíčně. To si ovšem žádá jistou disciplinu.

Cest k finančnímu zabezpečení ve stáří je několik

Spoření na penzi je pro dnešní čtyřicátníky a třicátníky jednoznačně naprostou nutností. Úloha vlastního spoření tak rok od roku poroste. Deficit státního důchodového účtu i demografické trendy v České republice jsou neúprosné a státnímu důchodovému systému prostě nepřejí.

Je tedy na každém, jak se k investici do své vlastní budoucnosti postaví. Cest k finančnímu zabezpečení ve stáří je několik. To nejdůležitější na celé věci je vykročit co nejdříve.

Pokud budete chtít poradit nebo pomoci v otázkách financování Vašeho nezbytného finančního zabezpečení na stáří, neváhejte využít kontaktů na tomto webu. Jsme připraveni dát vašim penězům zaslouženou péči!