Podnikatelé - nezapomeňte na přehledy pro zdravotní pojišťovnu a sociálku!

25.04.2013 23:01

Vyplňování daňového přiznání byla legrace proti formulářům přehledů o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovnu a sociálku. To je totiž další povinnost, která nadělá vrásky nejednomu podnikateli. Přečtěte si, koho se vyplňování týká, dokdy je třeba tiskopisy odevzdat a co se stane, když nezaplatíte včas.

 

Koho se to týká?

Kdo by měl především číst dál? Všichni, kdo podnikají, nebo mají jiné příjmy podle § 7 zákona o dani z příjmů. Laicky řečeno, kdo si vydělává jako osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), ať už má či nemá živnostenský list. Povinnost přiznat příjmy a výdaje mají třeba i sportovci, umělci, daňoví i finanční poradci, advokáti, lékaři, kteří k podnikání nepotřebují živnostenský list.

A co je důležité, přehledy se týkají i těch, kteří si podnikáním pouze přivydělávají (zaměstnanci, důchodci, studenti, matky na rodičovské) a také takzvaných spolupracujících osob, tedy rodinných příslušníků, na které si podnikatel přesunul část příjmů kvůli daním.

Zaradovat se a dál už číst nemusí ti, kteří měli v loňském roce příjem z pronájmu (podle § 9) či ostatní příjmy (podle § 10), přestože třeba museli podávat daňové přiznání (například měli příležitostný výdělek, odbytné za životní pojistku, příjem z prodeje cenných papírů, honorář, který už byl zdaněn srážkovou daní či práci na dohodu o pracovní činnosti, kde platbu pojistného už provedl zaměstnavatel). Těch se totiž tato povinnost netýká.

Letošní termín je 2. května - to si zapamatujte. Do tohoto data totiž musí všichni, kterých se to týká, odevzdat vyplněné formuláře. Ano, množné číslo je správně. Vyplňovat budete tiskopisy dva. Jeden pro zdravotní pojišťovnu a druhý pro správu sociálního zabezpečení. Povinnost odevzdat formulář musí i ti, kteří samostatnou výdělečnou činnost vykonávali jen po část roku 2012.

Výjimku mají samozřejmě ti, kterým zpracovává daňové přiznání daňový poradce, i pro přehledy mají lhůtu prodlouženou o tři měsíce. Stejně jako finančnímu úřadu i pojišťovnám to však musí oznámit, a to do konce dubna.

Kdo neměl povinnost odevzdávat daňové přiznání, má na podání přehledu pro ČSSZ čas až do konce července. Jestli nemáte dobrou paměť, raději si datum poznačte do diáře a na připomenutí ze strany OSSZ nespoléhejte. Ta vám totiž může uložit sankci i bez toho, aby vás předem na nepodání formuláře upozornila. Termín odevzdání přehledu pro zdravotní pojišťovnu jste už prošvihli, letos to bylo 8. dubna.

Kde hledat příslušné formuláře?

A teď k meritu věci. Kde formuláře najdete? Tiskopisy si můžete vzít v pobočce zdravotní pojišťovny či okresní správy sociálního zabezpečení. To pokud budete vyplňovat ručně. Jestli se kamarádíte s počítačem, můžete si formuláře pro zdravotní pojišťovnu stáhnout rovnou ze stránek své zdravotní pojišťovny. Až na výjimky je mají všichni v interaktivní podobě v pédéefku. Výhodou takového formuláře je to, že vám poměrně složitý výpočet provede sám. Pozor, kdo během roku 2012 změnil zdravotní pojišťovnu, musí odevzdat přehledy dva, každé pojišťovně za příslušný počet měsíců.

Novinkou letošního přehledu pro správu sociálního zabezpečení je oddíl 11 téměř na konci formuláře, kde uvedete, zda jste či nejste účastníkem důchodového spoření (takzvaný II. pilíř penzijní reformy). Ti, kdo jeho účastníky jsou, budou platit nižší zálohy správě sociálního zabezpečení. Nejásejte ale předčasně, ušetřené peníze budete posílat finančnímu úřadu, který je přepošle penzijní společnosti. „Počítací“ formulář pro sociálku najdete na webu správy sociálního zabezpečení. Pokyny pro vyplnění zde: pokyny pro vyplnění.

Formuláře můžete osobně odnést na pobočku, poslat poštou či přes datovou schránku. Kdo má elektronický podpis, může využít služby e-Podání Přehledu a vše odeslat elektronicky.

Vyjde-li vám doplatek za zdravotní pojištění, musíte ho podle zákona pojišťovně poslat do osmi kalendářních dnů od podání přehledu. Pokud by se z vás na pár dnů stali dlužníci, neváhejte a doplatek uhraďte co nejdříve. Možná ani nedostanete pokutu. Penále je 0,05 procenta z dlužné částky za každý den prodlení. To vám ale předepíší, až když jeho výše překročí 100 korun v kalendářním roce. Ten, kdo například včas neuhradí doplatek 2000 korun,  má stanovené penále jednu korunu za každý den prodlení. Čili pokutu by dostal až v případě, že by dlužil více než tři měsíce.

Na platbu správě sociálního zabezpečení máte času víc. Sice tu také hraje roli osmička - osm dní, ale až od podání přehledu. Pokud to nestihnete, čeká na vás stejná sankce jako u zdravotního pojištění, tedy 0,05 procenta z dlužné částky za každý den prodlení. A účtuje se opět až od stokoruny výš.

Když přehled vůbec neodevzdáte, hrozí vám pokuta až 50 tisíc korun u zdravotní pojišťovny a až 20 tisíc korun u správy sociálního zabezpečení. Jestliže oběma institucím neoznámíte, že jste začali podnikat, hrozí vám u každé pokuta 10 tisíc.

Výše záloh pro letošní rok

A nakonec ještě zbývá upravit výši záloh pro letošní rok. U zdravotního pojištění je to jednodušší. Kdo má podnikání jako hlavní činnost a týká se ho minimální záloha, tu letošní vyšší (1 748 korun) by měl platit už od ledna. Ti, kdo si přivydělávají (zaměstnanci, rodiče s malými dětmi, důchodci, studenti) minimální zálohu hradit nemusí, platí částku 13,5 procenta z poloviny skutečného zisku. Na účet vaší zdravotní pojišťovny musí záloha dorazit nejpozději 8. dne následujícího měsíce. 

Minimální záloha pro sociální pojištění činí pro hlavní činnost 1 890 korun, pro vedlejší pak 756 korun (pokud váš daňový základ v minulém roce dosáhl alespoň částky 60 329 korun). Poprvé se tato částka posílá za měsíc, ve kterém přehled okresní správě podáte (do 20. května za duben). Pokud jste vstoupili do druhého pilíře a účastníte se důchodového spoření, platí pro vás měsíční minimální záloha ve výši 1 696 korun pro hlavní činnost a 679 korun pro vedlejší.

S orientací v problematice pomůže Příručka OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení v roce 2013.