Novinky pro OSVČ – zvýšení zálohy na zdravotní pojištění v roce 2016 na 1 823 Kč

07.01.2016 14:08

Přinášíme informaci o změnách ve zdravotním pojištění v roce 2016 pro ty, kdo v rámci hlavní nebo vedlejší činnosti podnikají jako OSVČ. Odvody na zdravotní pojištění od ledna opět vzrostou o něco výše. Měsíční zálohu na zdravotní pojištění je třeba Vaší zdravotní pojišťovně uhradit vždy do osmého dne v měsíci a platí se přitom zpětně. Tedy platbu za leden 2016 je třeba uhradit nejpozději do 8.2.

Výpočet výše záloh na zdravotní pojištění v roce 2016

Výše záloh, které podnikatel odvádí na zdravotní pojištění, se vypočítává z jeho zisku za předchozí účetní období, tedy za předcházející rok. Vyměřovací základ pro výpočet měsíční zálohy je roven polovině příjmů po odečtení výdajů (paušálních nebo skutečně doložených). Sazba pro výpočet zdravotního pojištění je 13,5 procenta z vyměřovacího základu.

Pravidla pro platbu zálohy na zdravotní pojištění přitom ale počítají s minimáním limitem. V případě, že se za předchozí rok dopočítáte k měsíčnímu vyměřovacímu základu, který je nižší než určené minimum, bude pro vás platit právě stanovená minimální záloha. Minimální vyměřovací základ pro výpočet zálohy na zdravotní pojištění je dle platných pravidel odvozený od průměrné mzdy a pro rok 2016 dosahuje výše 13 503 Kč. Z této sumy pak tedy vypočteme minimální měsíční zálohu. Ta je 13,5 procenta ze zmíněné cifry; od ledna 2016 tedy 1823 Kč. Měsíční záloha tak povyroste oproti roku 2015 o 26 Kč z původních 1797 Kč.

Pro rok 2016 platí navíc ještě jedna novinka. Shora není výše záloh na zdravotní pojištění nově nijak omezena, dřívější ustanovení týkající se maximálního vyměřovacího základu bylo zrušeno.

Nová výše minimálních záloh platí od ledna 2016. Na rozdíl od plateb sociálního pojištění se nečeká na podání přehledu o příjmech a výdajích. Záloha za leden je splatná do 8. února. Ohlídejte si tedy, abyste od února posílali zvýšenou zálohu. Pokud však už teď odvádíte zdravotní pojišťovně měsíčně 1823 korun nebo více, do okamžiku podání přehledu o příjmech a výdajích se pro vás nic nemění.

Mírnější režim pro OSVČ podnikající v rámci vedlejší činnosti

Pokud někdo podniká v rámci vedlejší činnosti, tedy při zamětnání, v důchodu, na mateřské dovolené nebo při studiu, zálohy na zdravotní pojištění platit nemusí. Pojistné v těchto případech lze doplatit vždy za celý rok až po podání přehledu o příjmech a výdajích zdravotní pojišťovně, a to podle skutečně dosaženého zisku. Neplatí zde přitom minimální vyměřovací základ a minimální výše záloh jako pro osobu, která podniká v rámci své hlavní činnosti.

A závěrem ještě jedno připomenutí - ať už podnikáte v rámci hlavní nebo vedlejší činnosti, nezapomeňte na to, že přehled o příjmech a výdajích je třeba podat zdravotní pojišťovně vždy nejpozději do jednoho měsíce po termínu, do kterého jste povinni podat své daňové přiznání za uplynulý kalendářní rok.

Pokud budete chtít poradit nebo pomoci s tématy okolo Vašich financí, neváhejte využít kontaktů na tomto webu. Jsme připraveni dát Vašim penězům zaslouženou péči!