Nejvyšší zhodnocení za rok 2013 v transformovaných penzijních fondech má hodnotu 2,29 %

05.06.2014 13:19

Největší pocit uspokojení může mít tentokrát 412,5 tisíce klientů AXA penzijní společnosti. Po prvním ukončeném roce fungování reformovaného důchodového systému v ČR tato společnost připisuje nejvyšší zhodnocení úspor ze všech penzijních transformovaných fondů za rok 2013 ve výši 2, 29%.

Zhodnocení za rok 2013 jsou k dispozici již od všech společností

Pro AXA penzijní společnost se jedná o nejlepší výsledek od počátku finanční krize v roce 2008, kdy se výnosy tohoto penzijního fondu propadly do podprůměru.

Nehůře jsou na tom tentokrát klienti penzijní společnosti České spořitelny, která za rok 2013 připisuje svým klientům zhodnocení ve výši pouze 1,3 %. Tímto výsledkem svým klientům neumožnila ani pokrýt loňskou inflaci, která dosáhla hodnoty 1,4 %.

S výjimkou AXA penzijní společnosti se hodnoty zhodnocení úspor u ostatních penzijních společností vydaly oproti připsaným procentům za rok 2012 směrem dolů. Nejvyšší meziroční propad si připsali klienti ING Penzijní společnosti (-0,34 %) a klienti České spořitelny – penzijní společnosti (-0,33 %).

Meziroční pokles se dotkl i 479 tisíc klientů Allianz penzijní společnosti (-0,25 %). Tato společnost sice i v roce 2013 pokračovala v sestupném trendu posledních 4 let avšak na druhé straně tato společnost představuje stále za toto období leadra trhu, který v průměru připsal svým klientům za posledních 5 let zhodnocení 2,45 %. Druhé místo v průměrném zhodnocení zaujímá za uplynulých 5 let fond společnosti Aegon (2,04 %), který v průběhu roku 2013 přešel pod křídla společnosti Conseq důchodová PS. Třetí místo pak připadá Penzijní společnosti České pojišťovny, která za posledních 5 let připsala svým klientům průměrné zhodnocení 1,80 % (údaj nezahrnuje výsledy Generali penzijní společnosti, která se sloučila s PS České pojišťovny v polovině roku 2013).

Připisovaná zhodnocení vložených prostředků za r. 2009 – 2013:

Penzijní společnost Výnos za rok 2013 Výnos za rok 2012 Výnos za rok 2011 Výnos za rok 2010 Výnos za rok 2009
AXA 2,29 % 1,23 % 1,47 % 1,47 % 2,00 %
Conseq (dříve Aegon) 2,17 % 2,21 % 1,60 % 2,11 % 2,10 %
Česká pojišťovna
(Generali)
2,10 % 2,20 %
(1,20 %)
1,50 %
(0,30 %)
2,00 %
(2,10 %)
1,20 %
(2,40 %)
ČSOB 1,70 % 1,84 % 1,71 % 1,49 % 1,37 %
Allianz 1,60 % 1,85 % 2,69 % 3,00 % 3,10 %
Komerční banka 1,44 % 1,58 % 2,00 % 2,23 % 0,24 %
ING 1,41 % 1,75 % 2,10 % 2,10 % 0,10 %
Česká spořitelna 1,30 % 1,63 % 2,07 % 2,34 % 1,28 %

Zdroj: Asociace penzijních společností ČR

Transformované fondy jsou od 1.1.2013 součástí III. pilíře reformovaného důchodového systému ČR. Vznikly z penzijních fondů, které fungovaly do konce roku 2012. Své prostředky spoří klienti do transformovaných fondů, pokud si sjednali smlouvu o penzijním připojištění před 1. prosincem 2012.

Transformovaný fond zachovává většinu podmínek, za kterých byla sjednána původní smlouva o penzijním připojištění - jde především o garanci návratnosti vložených prostředků, nárok na státní příspěvek (od 1.1.2013 ale ve změněných proporcích vůčí výši vlastního příspěvku klienta), možnost příspěvků zaměstnavatele a daňové výhody (i zde se posunula se hranice pro maximální daňový odpočet), dále zachovává výsluhovou penzi (část prostředků je možné čerpat po 15 letech), pozůstalostní penzi (po odspoření 36 měsíců v případě úmrtí účastníka vzniká nárok na výplatu i státních příspěvků osobě určené klientem ve smlouvě) a možnost čerpání prostředků jednorázovým vyrovnáním.

V transformovaných fondech penzijních společností k 31.12.2013 spořilo celkem 4 870 174 klientů a výše jejich spravovaných finančních prostředků představovala ke konci roku 2013 částku 280 miliard 688 miliónů Kč.

Pokud budete chtít poradit nebo pomoci v otázkách financování Vašeho nezbytného finančního zabezpečení na stáří, neváhejte využít kontaktů na tomto webu. Jsme připraveni dát vašim penězům zaslouženou péči!