K penězům ze stavebního spoření dítěte se už rodiče nedostanou tak snadno jako dřív!

28.02.2014 12:58

Skoro každá šestá smlouva o stavebním spoření je dnes založena nezletilé osobě. Rodiče jednak šetří dětem peníze a jednak mnohdy také využívají příležitosti čerpat státní podporu až 2 000 Kč ročně na každého člena rodiny. V okamžiku, kdy rodiče budou chtít nyní peníze ze smluv svých dětí vybrat, musí počítat s přísnější a delší procedurou.

Peníze ze smlouvy o stavebním spoření patří dítěti

Rodiče se často domnívají, že když svému dítěti sjednají stavební spoření a posílají na něj peníze, můžou také po skončení smlouvy nakládat s naspořenými finančními prostředky podle svého. Pro vyplácení peněz ze stavebního spoření nezletilých klientů ve většině případů zatím stačil pouze notářsky ověřený souhlas obou rodičů. K penězům ze stavebního spoření dítěte se už ale nově rodiče nedostanou tak snadno jako dřív.

„Na vině“ je Nový občanský zákoník, konkrétně § č. 898. Ten upřesňuje, jakým způsobem můžou zákonní zástupci nezletilého s jeho majetkem nakládat. Nejenže musí jako doposud majetek dítěte spravovat s péčí řádného hospodáře, ale nově také budou muset s majetkem nezletilého nakládat mnohem častěji se souhlasem opatrovnického soudu. Zákon ani dosavadní soudní praxe v zásadě nepředpokládají, že by rodiče mohli posílat finanční prostředky na účet svému dítěti z jiného důvodu, než že mu je chtějí darovat. Peníze ze smlouvy o stavebním spoření prostě a jednoduše patří dítěti.

Stavební spořitelny budou přísnější

Samotné stavební spořitelny nejsou z této situace příliš nadšené. Striktní vyžadování souhlasu opatrovnického soudu jim může do budoucna snížit počet zájemců o tento produkt. Finanční instituce proto zatím ještě vylaďují konkrétní strategii, kterou zvolí. Některé z nich (např. SS Wüstenrot) ale už hovoří o tom, že při ukončování smluv nezletilých klientů s částkou naspořených peněz do 300 000 Kč budou postupovat individuálně. Naspořené prostředky zde mohou vyplatit už na základě úředně ověřených podpisů obou rodičů (zákonných zástupců) a po předložení kopie rodného listu nezletilého klienta.

Praktických zkušeností zatím není mnoho. Rozhodně je však třeba počítat s tím, že stavební spořitelny budou ve svém přístupu k řešení těchto záležitostí obecně přísnější. A také je třeba počítat s tím, že celá procedura ukončení smlouvy u nezletilého bude o něco delší a administrativně náročnější, než jsme byli doposud zvyklí. I přesto je produkt stavebního spoření stále zajímavým spořícím instrumentem, o kterém stojí za to uvažovat při vytváření finančních plánů.

 

Pokud budete chtít poradit nebo pomoci v otázkách stavebního spoření nebo i s jinými tématy okolo Vašich financí, neváhejte využít kontaktů na tomto webu. Jsme připraveni dát vašim penězům zaslouženou péči!