K penězům ze stavebního spoření dítěte jedině přes opatrovnický soud

20.10.2015 21:11

Založili jste stavební spoření na jméno dítěti a mysleli jste, že v nejhorším případě na peníze, které na účet smlouvy posíláte potomkovi, namísto dítěte sáhnete vy? Jste na omylu. Podle zákona patří takové úspory výhradně dítěti, na jehož jméno se smlouva uzavřela. Jestli nově budete chtít peníze ze stavebního spoření vybrat, musíte přesvědčit opatrovnický soud, že budou využity ve prospěch nezletilého.

Za vším tím je nový občanský zákoník. Ten upřesňuje, jakým způsobem můžou zákonní zástupci nezletilého dítěte nakládat s jeho majetkem. Potřebují k tomu právě souhlas opatrovnického soudu. Ty tam jsou doby, kdy po uplynutí smluvně nastavené vázací doby byly peníze v zásadě volné. Klienti stavebních spořitelen byli zvyklí na to, že tyto finančíní instituce peníze ze smluv uzavřených na nezletilé děti vyplácely proti žádosti s podpisy rodičů bez průtahů a komplikací.

V následujících řádcích vám představíme, jaké kroky musíte nově absolvovat v případě výpovědi smlouvy o stavebním spoření uzavřené na nezletilé dítě.

Krok č. 1 – podání výpovědi smlouvy

Pokud je nutné pro výpověď smlouvy dítěte zajistit soudní rozhodnutí, je vhodné postupovat tak, aby nedošlo ke zbytečným zdržením. Soudní rozhodnutí je teoreticky možné získat během výpovědní lhůty, která je u stavebních spořitelen zpravidla tříměsíční.

Smlouvu o stavebním spoření dítěte je nutné ukončit písemnou výpovědí na formuláři příslušné stavební spořitelny. Výpověď musí podat za dítě jeho zákonný zástupce. Zákonnými zástupci nezletilého dítěte jsou obvykle oba jeho rodiče, a to i tehdy, když spolu nežijí, jsou rozvedení nebo ani nebyli sezdáni. I když má dítě dva zákonné zástupce, může jednotlivé kroky směřující k výpovědi činit i jen jeden z nich. Je však nadmíru vhodné, když se oba rodiče dohodnou a postupují společně. To může celou proceduru významně zrychlit.

Krok č. 2 – podání Návrhu na schválení právního jednání učiněného za nezletilého na soud

Po podání výpovědi je nutno odeslat soudu “Návrh na schválení právního jednání učiněného za nezletilého”. To je vlastně žádost, resp. návrh, aby soud schválil provedení výpovědi a výplatu prostředků. Návrh je třeba doručit soudu příslušnému podle místa bydliště dítěte co nejdříve, aby byla otevřena šance na rozhodnutí během běžící výpovědní lhůty.

Návrh se podává ve trojím vyhotovení. V kopii a pouze v jediném vyhotovení se k návrhu přikládají následující dokumenty:

  • kopie výpisu z účtu stavebního spoření nezletilého
  • kopie smlouvy o stavebním spoření nezletilého
  • kopie výpovědi smlouvy o stavebním spoření nezletilého

Jaký důvod ukončení smlouvy o stavebním spoření do návrhu pro soud uvést?

Důvod pro ukončení smlouvy musí být pravdivý a musí být ve prospěch dítěte. Nejčastěji jsou uváděny tyto důvody:

  • Je možno dítěti založit jiný účet. Pokud na něm bude výhodný úrok, je v zájmu dítěte převést prostředky na tento nový účet. Ale pozor! Ani z jiné banky nemohou rodiče vybrat peníze dítěte bez souhlasu opatrovnického soudu.
  • Školné, jazykový kurz.
  • Studijní pobyt, ozdravný pobyt, dovolená (ale pouze dítěte, nelze hradit náklady na dovolenou rodičů).
  • Nové vybavení či rekonstrukce dětského pokoje.
  • Rekonstrukce bytu či domu, v jejímž rámci vznikne dětský pokoj.

Rozhodování soudu nebývá jednotné

Soud obvykle nařídí ústní jednání. Účastníky řízení jsou vždy oba rodiče (i když spolu nežijí) a zástupce orgánu sociálně právní ochrany dětí. Soud si pro vydání rozhodnutí může dožádat doložení dalších skutečností. Lhůta pro vydání rozhodnutí není stanovena, je však reálné (ale nikoli jisté) vše stihnout během výpovědní lhůty.

Vzhledem k tomu, že soudy rozhodují různě, není možno autoritativně tvrdit, co soud schválí, a co ne. Během řízení soud zkoumá, jestli budou peníze skutečně použity ve prospěch dítěte. K tomu může požadovat doklady a další informace či důkazy.

Praxe jednotlivých soudů se dost odlišuje. Některé postupují spíše formálně, ale s „dobrým koncem“, některé jednotlivé případy podrobně zkoumají a padají i zamítavé verdikty.

Krok č. 3 - předání rozhodnutí soudu stavební spořitelně

Poté, co rodiče obdrží písemné rozhodnutí soudu, je potřeba ještě vyčkat, až toto rozhodnutí nabude právní moci. Následně je třeba si nechat na rozhodnutí vyznačit doložku o nabytí právní moci a toto soudní rozhodnutí (nebo ověřenou kopii) doručit stavební spořitelně. Pokud soud návrh schválil, musí stavební spořitelna rodičům peníze vyplatit.

Neschválená výpověď – smlouva pokračuje

V případě, že soud výpověď neschválí, smlouva o stavebním spoření pokračuje, jako by výpověď nebyla podána a peníze budou spořitelnou vyplaceny až po dosažení plnoletosti dítěte. Proto je vhodné předat stavební spořitelně rozhodnutí soudu i v případě, že soud výpověď neschválí, a jednat se spořitelnou o dalším režimu smlouvy.

A jak dál spořit dětem?

Poplarita stavebního spoření díky různým omezením, která přinaší postupně doba, objektivně klesá. V každém případě určitě nebudeme už dnes doporučovat uzavírat stavební spoření na dítě, pokud nebude konec dnes 6ti-leté vázací doby příslušné smlouvy připadat na dosažení plnoletosti dítěte. Pro tyto případy existují jiná schůdná a efektivní řešení, která nebudou vyžadovat byrokratický proces opatrovnického soudu.

Pokud budete chtít poradit nebo pomoci v otázkách vhodného nastavení a řešení spoření pro děti nebo i s jinými tématy okolo Vašich rodinných financí, neváhejte využít kontaktů na tomto webu. Jsme připraveni dát Vašim penězům zaslouženou péči!