Jak vybírat spořicí účet

05.08.2014 15:44

Obliba spořících účtů mezi Čechy roste. Podle výsledků nedávno provedeného průzkumu nazvaného Svět spoření a organizovaného ING Bank jsou Češi spořivý národ. Patří ke spořivějším národům než většina Evropanů. Více než ¾ nějakou formou spoří; 53% nepravidelně a 24% pravidelně. V pravidelném spoření se tam řadíme na 3. příčku mezi národy. V celoevropském průměru spoří 68% obyvatel starého kontinentu.

Přesto stále kolem 700 miliard korun leží českým domácnostem na běžných účtech.V základních finančních produktech se sice české domácnosti začínají pomalu orientovat, při správě úspor to ale stále ještě není tak úplně ono. V dnešním článku vám poradíme, jak vybírat spořicí účet, k čemu má sloužit a kolik peněz na něm mít.


 

K čemu má spořicí účet sloužit?

Spořící účet by měl sloužit především pro vytváření tzv. železné finanční rezervy. Peníze našetřené na spořicím účtu tak mají být k dispozici zejména na pokrytí nečekaných výdajů domácnosti. Z tohoto důvodu tu významnou roli hraje mezi jiným i tzv. likvidita neboli snadná dostupnost uložených peněz. Peníze z rezervy na spořícím účtu mají být použity přednostně k úhradě nákladů spojených například s opravou rozbité pračky, ledničky, myčky apod. nebo nákladů spojených s koupí nového vybavení domácnosti v případě jeho nezbytné výměny. Kromě toho ale tyto prostředky mohou sloužit po určitou dobu také na chod domácnosti v případě ztráty zaměstnaní.

Rezerva na spořícím účtu by měla být vytvořena a udržována ve výši 6-měsíční spotřeby dané domácnosti. Podle studie ING Bank Svět spoření by ale dnes průměrní Češi v případě výpadku příjmů dokázali vyžít ze svých úspor jen tři měsíce a patnáct dnů.

Nechávat větší částky na běžném bankovním účtu je neekonomické. Hodnotu peněz na běžném účtu trvale snižuje jednak inflace a jednak to mohou být i poplatky účtované bankou za vedení účtu. Každý bankovní klient by měl proto mít kromě běžného účtu zřízený i spořicí účet, na který posílá peníze a vytváří tam své finanční rezervy. K výhodám spořících účtů patří nezbytně efektivnější zhodnocení peněz díky vyšší úrokové sazbě, než je k dispozici na běžném účtu.

Jaké parametry rozhodují při výběru spořícího účtu?

Jedním z důležitých parametrů při výběru spořicího účtu bude pochopitelně výše úroku, kterým se vaše prostředky na účtu budou zhodnocovat. S tím bezprostředně také souvisí i parametry frekvence připisování úroků a další dodatečné podmínky. Výhodnější je pochopitelně denní připisování úroků, ale najdete i banku, která vám připíše úroky jen jednou za čtvrtletí. U některých spořicích účtů musíte splnit některé další podmínky, abyste získali nárok na inzerovanou úrokovou sazbu. Mezi takové podmínky patří třeba strop pro maximální vklad nebo tzv. pásmové úročení, které přiznává nárok na získání různého úroku v různých intervalech výše vkladu. Pokud si všechny dodatečné podmínky dopředu neověříte, můžete být nakonec výsledným úrokem nemile překvapeni. Neméně důležitým parametrem pro rozhodování jsou také poplatky spojené s vedením účtu. Kvalitní spořicí účet se dnes standardně nabízí zcela bez poplatků nejen za zřízení, vedení a zrušení účtu, ale také za příchozí a odchozí transakce. Důležitým parametrem je i likvidita, tedy okamžitá dostupnost úspor. Významnou roli při rozhodování o výběru účtu hraje také rychlost a jednoduchost zřízení účtu. Mnoha klientům dnes může vyhovovat třeba možnost sjednat spořicí účet on-line z domova a bez nutnosti navštívit kamennou pobočku. V neposlední řadě je to také možnost snadné obsluhy prostřednictvím internetového bankovnictví nebo aplikace z chytrého mobilního telefonu.

Spořící účet není všelék

Spořící účet by rozhodně měl mít každý, kdo je odpovědný ke svým penězům. Na spořicí účet by ale určitě neměly mířit všechny finance. Pro zhodnocování peněz ve střednědobém a dlouhodobém horizontu se hodí jiné investiční produkty. Pokud máte vytvořenou dostatečnou železnou rezervu, určitě je užitečné další peníze ukládat třeba do stavebního spoření nebo je investovat na kapitálových trzích prostřednictvím podílových fondů.

Pokud budete chtít poradit nebo pomoci v otázkách vhodného bankovního účtu nebo i s jinými tématy okolo Vašich financí, neváhejte využít kontaktů na tomto webu. Jsme připraveni dát Vašim penězům zaslouženou péči!