Rozumíte hypoteční hantýrce?

01.10.2013 19:40

Kupujete nebo rekonstruujete byt či dům a hodláte je financovat třeba z úvěru? Pak se třeba také potkáte s hypotečním poradcem nebo si budete vyhledávat informace z jiných dostupných zdrojů. Ve všech případech se budete setkávat s řadou odborných termínů. Abyste se v nich lépe vyznali, přinášíme vám přehled několika frekventovaných pojmů.

 

Účel úvěru

To nejdůležitější pro vás i pro banku je účel úvěru. Zjednodušeně se jedná o to, na co chcete půjčit peníze. Tedy například na koupi, výstavbu nebo rekonstrukci nemovitosti.

Zajištění úvěru

Hypotéka je finanční půjčka, za kterou většinou ručíte předmětnou nemovitostí. Dáváte tedy bance do zástavy často byt nebo dům jako záruku, že jí všechny vypůjčené peníze splatíte. Tato zástava musí být zapsána do katastru nemovitostí. Každý pozemek, dům či bytová jednotka mají svůj list vlastníka, který často potkáváte jako zkratku LV. Do této listiny se pak zanese skutečnost, že danou nemovitostí ručíte za úvěr. Z tohoto důvodu je mezi jiným důležité, abyste si před koupí zkontrolovali, že na listu vlastníka vámi vyhlédnuté nemovitosti nejsou žádné záznamy, které by omezovaly možnosti banky v případě nesplácení úvěru nemovitost prodat. Nesmí tam být například věcné břemeno dožití. Tato skutečnost se v hantýrce hypotečních poradců označuje termínem „čisté LV“. Po podpisu úvěrových smluv vyhotoví banka zástavní smlouvy, které se předají na katastr nemovitostí. Vyjadřují souhlas vlastníka nemovitosti s tím, že v případě prodlení se splátkami může banka nemovitost prodat a získat tím vypůjčené peníze zpět.

Bonita

Když vám banka půjčku bude schvalovat, bude ji určitě zajímat také vaše bonita, tedy vaše schopnost splatit úvěr. Bude se vás tedy ptát na zdroj a výši vašeho pravidelného příjmu a současně i na výdaje, které ovlivňují vaši finanční bilanci. Jste-li v zaměstnaneckém poměru, budete vaše příjmy dokládat na formuláři, který vám potvrdí vaše mzdová účetní u vašeho zaměstnavatele. Pokud jste podnikatel, budete předkládat daňové přiznání.

Odhad nemovitosti

Pokud kupujete nový byt, víte přesně, kolik za něj zaplatíte. Stavíte-li dům, většinou máte rozpočet, kolik vás to má stát. Banka ale po vás bude požadovat, aby se jimi licencovaná osoba – tzv. odhadce – na nemovitost podívala a stanovila tzv. tržní cenu nemovitosti – neboli odhad nemovitosti. V některých případech vám může banka umožnit pro vás snadnější a rychlejší odhad - pomocí fotografií, které jí můžete jako součást žádosti o úvěr doložit. I v tomto případě ale může nastat situace, že banka bude chtít později prostřednictvím svého autorizovanbého odhadce nemovitost vidět.

LTV

S odhadem pak bezprostředně souvisí zkratka LTV - ta se váže k anglickému termínu loan to value. Parametr LTV je pak vyjádřen procentem, které udává poměr výše úvěru vůči ceně nemovitosti. Pro výši úroku z hypoteky je pak důležité, kolik procent z odhadu si budete půjčovat. Banka v nastaveném úroku zvýhodňuje, pokud si půjčujete méně peněz, než je cena nemovitosti. Nejfrekventovanější LTV bývá 70% nebo 85%.

Nabývací titul

Pod pojmem nabývací titul se ukrývá listina prokazující, jak vlastník nemovitosti, který je nyní uveden v katastru nemovitostí, získal nemovitost. Ručíte-li vlastní nemovitostí, jedná se o vás, kupujete-li nemovitost, pak o prodávajícího. Nabývacím titulem může být mnoho různých listin – kupní smlouva, darovací smlouva, vypořádání dědictvi, vypořádání SJM (společného jmění manželů) po rozvodu.

Splatnost úvěru

Splatnost úvěru je doba, do které se nejpozději zavazujete bance úvěr splatit. Čím delší doba, tím jsou nižší splátky. Doporučujeme tuto dobu na začátku nastavit co nejdelší a ponechat si tím dostatečnou rezervu pro nečekané události. Zkrátit dobu splatnosti je následně možné vždy v okamžiku změny fixace (viz dále).

Fixace

Fixace je termín, který vám napovídá, že se něco fixuje na určitou dobu. Je to doba, po kterou vám banka garantuje úrokovou sazbu, kterou máte ve smlouvě. Před jejím skončením vám banka zašle nabídku úrokové sazby pro další období. O nové sazbě můžete smlouvat nebo také můžete dosud nesplacený úvěr vyplatit úvěrem sjednaným u jiné banky ( tzv. refinancování). Pokud se rozhodnete hypotéku refinancovat (odejít s úvěrem k jiné bance), musíte to své bance včas před koncem termínu fixace oznámit. Taktéž k datu konce aktuálně běžící fixace můžete splatit část úvěru a tím si snížit budoucí splátky nebo zkrátit dobu splatnosti úvěru.

Využijte služeb poradce

Doufáme, že vám náš slovník pomůže při první orientaci. Abyste nemuseli obíhat všechny banky, doporučujeme obrátit se na svého nezávislého finančního poradce. Má to několik výhod. Nejenže ušetříte čas, ale od nezávislého odborníka získáte přehled o více alternativních nabídkách a zpravidla také o pár desetin nižší úrok. Navíc vám poradce může pomoci při jednáních v samotných bankách i s katastrem nemovitostí či pojišťovnami. To je pro mnohé lidi noční můra.

 

Pokud budete chtít poradit nebo pomoci s vaší hypotékou, neváhejte využít kontaktů na tomto webu. Jsme připraveni dát vašim penězům zaslouženou péči!