Jak navýšit mzdu a přitom ušetřit na mzdových nákladech

02.12.2013 13:04

V oblasti limitu příspěvků zaměstnavatele placených firemním zaměstnancům na životní pojištění nebo penzijní produkty II. či III. pilíře došlo počátkem roku 2013 k zajímavým pozitivním změnám. Zaměstnavatelům umožňují přispívat zaměstnancům více, aniž by se to dotklo jejich osvobození od odvodů na sociální a zdravotní pojištění a také navazujících daňových zvýhodnění. O těchto změnách jsme již krátce informovali v dubnu t.r. K tématu se vracíme a dáváme do něj nahlédnout hlavně z perspektivy výhod pro zaměstnavatele.

 

Účinná motivace i úspora mzdových nákladů

Udržet si kvalitní zaměstnance patří bezpochyby ke stěžejním zájmům úspěchu firmy. V neustále se zvyšující konkurenci na trhu práce jsou zaměstnanci stále náročnější, zaměstnanecké výhody tak stále hrají důležitou roli a v úspěšných firmách jsou obvyklou součástí personální politiky společnosti. Pro zaměstnance představují účinný prostředek motivace, pro firmu zase zajímavou úsporu mzdových nákladů.

Navýšený Limit na 30 tisíc Kč ročně a s tím spojené výhody

Upravená pravidla umožňují zaměstnavatelům ohodnotit své zaměstnance i jinou cestou než jen navýšením mzdy. Prosté navýšení mzdy pro zaměstnavatele znamená růst mzdových nákladů nejen o inkriminovanou částku, ale také o z toho vyplývající povinné odvody na zdravotní a sociální pojištění.

Nově jsou nyní příspěvky zaměstnavatele na soukromé životní pojištění zaměstnanců nebo také na penzijní připojištění, důchodové spoření či doplňkové penzijní spoření osvobozeny od odvodů sociálního a zdravotního pojištění až do výše ročního souhrnného příspěvku 30 000 Kč (tedy v součtu za všechny zmíněné účely, pokud je příspěvek mezi ně rozložen). Osvobození od plateb na sociální a zdravotní pojištění platí jak pro zaměstnance, tak zaměstnavatele. Zaměstnavatel navíc tuto čásku příspěvku zaměstnanci může odečíst ze základu daně. A pro zaměstnance zase může být tato částka příjmem, ze kterého nemusí platit daň.

Vše se vztahuje i na dohody o pracovvní činnosti a o provedení práce

Tento nákladově příznivý způsob odměňování může zaměstnavatel využít nejen v případě zaměstnanců pracujících na plný úvazek, ale také těch, kteří vykonávají svou činnost pro firmu v rámci dohody o provedení pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce.

Tímto se tedy zaměstnavatelům otevírá nový prostor pro "levnější" a přitom svým způsobem efektivnější formu odměňování svých zaměstnanců ve výši až 2 500 Kč měsíčně.

 

Pokud se budete chtít poradit k tomuto tématu, neváhejte využít kontaktů na tomto webu. Jsme připraveni dát vašim penězům zaslouženou péči!