Jak je to nově s dědictvím u stavebního spoření?

17.04.2014 16:55

Nový občanský zákoník změnil také pravidla pro dědění peněz ze stavebního spoření. Někomu to může pomoci, někomu to zase může způsobit nepříjemné komplikace. Ty se mohou týkat případu,kdy mezi dědici nepanují dobré vztahy, nebo pokud je součástí dědictví překlenovací úvěr.

Změna pravidel daná zákonem

Až do konce loňského roku platilo, že po smrti účastníka stavebního spoření mohl jeho smlouvu zdědit manžel nebo manželka. Pokud manžel či manželka nebyli naživu, stala se smlouva předmětem dědického řízení. A pokud se dědicové dohodli, že se jeden z nich stavebního spoření „ujme“, mohl spořit na smlouvu o stavebním spoření dál. Po uplynutí vázací doby pak šly naspořené finance standardně vybrat, včetně státní podpory.

Od začátku letošního roku platí nová pravidla. Je to spojeno s novelou zákona o stavebním spoření, který reaguje na nový občanský zákoník. Hlavní novinka se týká právě dědění peněz ze smluv o stavebním spoření. Nově platí, že smlouva smrtí klienta zanikne a zůstatek na účtu stavebního spoření se stává předmětem dědického řízení. Dědic má pak nárok na výplatu naspořené částky, státní podpory, včetně částky státní podpory za kalendářní rok, ve kterém klient zemřel, a to podle skutečné naspořené částky ke dni smrti.

Manželé ztrácejí absolutní přednost

Některé pozůstalé může novela zákona o stavebním spoření potěšit. Jiným může ale také přinést nepříjemná překvapení. Velice často mají manželé dohromady jednu smlouvu. Ta je ale napsaná jen na jednoho z nich, jinak to ani ze zákona nejde. Druhý z manželů ale mohl do konce loňského roku počítat, že kdyby došlo k nejhoršímu, smlouvu o stavebním spoření může podle zákona nechat přepsat na sebe. Od letošního ledna dědí nově naspořené finance ze stavebního spoření stejným dílem manžel (nebo manželka) a děti pozůstalého. To může způsobit problémy zejména v rodinách, kde mezi rodiči a jejich dětmi nejsou dobré vztahy.

Změny příliš asi nevítají ani samotné stavební spořitelny, protože kvůli nim teď nejspíš budou přicházet o klienty. V předchozích letech se v drtivé většině používala praxe, že pozůstalí spořili na zděděnou smlouvu dál a předčasně ji nevypovídali. Přispíval k tomu i fakt, že výpověď smlouvy před uplynutím vázací doby byla spojena s povinností vrátit státní podporu a zaplatit sankční poplatek za předčasné ukončení smlouvy.

Zdědit se dají také dluhy

Stát se dědicem účastníka stavebního spoření nemusí ale vždy znamenat výhru. Součástí pozůstalosti totiž můžou být i dluhy. Konkrétně taková situace nastane případě, že ke smlouvě byl otevřen úvěr ze stavebního spoření. Nepříjemná pak bude zejména situace, kdy dědicové budou muset převzít odpovědnost ve fázi překlenovacího úvěru (někdy také nazývaného meziúvěrem). Ten může být otevřen už ve chvíli, kdy klient stavební spořitelny ještě nesplňuje podmínky pro získání řádného úvěru. Překlenovací úvěr slouží k překlenutí této doby a jeho úroková sazba bývá obvykle vyšší.

V případě smrti klienta, který si sjednal překlenovací úvěr, dochází nově k tomu, že se zděděný úvěr nemůže nikdy stát úvěrem řádným. Na rozdíl od předchozích let, kdy bylo možné na smlouvu spořit dál a podmínky pro řádný úvěr splnit. Jak tedy budou nyní stavební spořitelny vůči dědicům překlenovacího úvěru postupovat? To teprve ukáže nadcházející praxe. Jisté je, že dědicové úvěru by měli co nejdříve příslušnou stavební spořitelnu o úmrtí klienta informovat a zahájit jednání o vyřízení vzniklých pohledávek.

 

Pokud budete chtít poradit nebo pomoci v otázkách stavebního spoření nebo i s jinými tématy okolo Vašich financí, neváhejte využít kontaktů na tomto webu. Jsme připraveni dát vašim penězům zaslouženou péči!