Dobrá zpráva - dětské smlouvy o stavebním spoření už opět bez opatrovnického soudu

08.04.2016 22:00

6. dubna 2016 byla ve sbírce zákonů zveřejněna změna zákona o stavebním spoření. Ta se týká pravidel výpovědí smluv u nezletilých klientů. Tato změna zákona tedy nabyla platnosti a rodiče už tak nemusí mít obavu, že s výpovědí smlouvy své ratolesti budou muset pokaždé k opatrovnickému soudu.

Nezbytný je souhlas obou zákonných zástupců

K penězům ze stavebního spoření uzavřeného nezletilému dítěti se rodiče, resp zákonní zástupci dostávali jen se souhlasem opatrovnického soudu. Pro zákonné zástupce to byla mnohdy noční můra. Museli totiž procházet nepříjemný byrokratickým martýriem, které se často táhlo bezmála půl roku, a výsledek nebyl vždy ten, který očekávali – někdy soud rozhodl tak, že peníze neuvolnil a ty pak zůstávaly zablokované ve stavební spořitelně a čekaly na dosažení plnoletosti dítěte.

Nyní vstupuje v účinnost novela zákona o stavebním spoření. Ta nově stanovuje, že ukončení smlouvy o stavebním spoření nezletilého klienta po uplynutí vázací lhůty je běžnou záležitostí při správě jmění dítěte, pokud s ním vyjádří souhlas oba zákonní zástupci.

Je-li tedy stavební spoření ukončováno po vázací lhůtě a zákonní zástupci nezletilého klienta jednají ve shodě, jsou pro výplatu finančních prostředků postačující ověřené podpisy obou zákonných zástupců.

V ostatních případech, tedy je-li žádost o ukončení smlouvy podepsaná jen jedním zákonným zástupcem, se přístup k nezletilým klientům nemění. V takovém případě je třeba věc řešit v rámci řízení opatrovnického soudu, jako tomu bylo dosud.

Pokud budete chtít poradit nebo pomoci s tématy okolo Vašich financí, neváhejte využít kontaktů na tomto webu. Jsme připraveni dát Vašim penězům zaslouženou péči!