Cena lidského života je nově 10 milionů Kč

10.09.2014 16:47

Nové doporučení, které vydal nedávno Nejvyšší soud ČR, stanovilo cenu ztráty lidského života na 10 051 200 korun. Nejvyšší soud konzultoval své rozhodnutí s lékaři z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Odborníci se přípravou podkladů k tomuto rozhodnutí zabývali více než rok a půl. Výsledkem je výrazný posun. Dle předchozích úprav měl totiž lidský život hodnotu pouhých 240 000 korun.

Metodika výpočtu náhrad souvisejících se škodou na lidském zdraví a životě je odvozena od průměrné hrubé měsíční mzdy. Dalšími kritérii zahrnutými do výpočtu jsou nemajetková újma, bolestné, ztížení společenského uplatnění, zdravotní diagnóza a také míra vyřazení ze společenského života, zátěž v rodinných vztazích, zachování možnosti se dále vzdělávat či řídit auto. Ke všem těmto proměnným se přičtou procenta, jejichž výsledek udá výši odškodného.

Cílem je zamezit sporům o výši bolestného

Nová metodika je pouhým doporučením, ale měla by předejít různým výkladům soudu. V minulosti se totiž stávalo, že soudy odškodňovaly oběti v různých výších. To pak vyvolávalo další spory. Toto doporučení je reakcí na nový občanský zákoník.

Přesto, že nová metodika výpočtu má pouze doporučující charakter, má však jednu nespornou výhodu. Tou je samotné její vyhlášení Nejvyšším soudem. Soudy všech instancí by tak měly uvedená pravidla respektovat. K tomu by mělo přispívat i to, že s nimi byla předjednána, a jednak i proto, že se těmito pravidly řídí i samotný Nejvyšší soud. Ten samozřejmě může rozhodování nižších soudů zrušit a postupovat podle této připravené metodiky.

Máte přehled o limitech ve vašem povinném ručení či v pojištění odpovědnosti za škodu?

Na současný nový stav oceňování škod na zdraví a životě už zareagovaly i pojišťovny. Ty v této souvislosti budou muset vyplácet mnohem vyšší částky. To zřejmě přinese i řadu změn do oblasti pojištění odpovědnosti za škodu, úrazového pojištění, cestovního pojištění a povinného ručení. Aktuální limity nemusí vždy stačit a to se navíc může promítnout i do cen těchto pojištění.

Zvýšení finančních nároků na odškodné může kromě takových škod s újmou na zdraví či životě vzniklých při provozování motorových vozidel nastat také v případech, kdy dojde například ke srážce na lyžích, kolečkových bruslích, na kole či při jiných sportech.

S ohledem na tyto skutečnosti je na místě se vždy detailně poradit a vybrat tu nejvýhodnější nabídku. Určitě se nevyplatí nemít taková pojištění sjednána vůbec. A také se určitě nevyplatí úvaha, že co je levné, to je dobré.

Pokud budete chtít poradit nebo pomoci v otázkách vhodného zajištění souvisejících rizik nebo i s jinými tématy okolo Vašich financí, neváhejte využít kontaktů na tomto webu. Jsme připraveni dát Vašim penězům zaslouženou péči!