Naše služby

V rámci naši konzultační a poradenské činnosti poskytujeme jednotlivcům i firmám užitečnou pomoc a informace pro vytváření možných variant řešení v procesu plánování jejich finančních strategií, zejména ve střednědobých a dlouhodobých časových horizontech. Jsme ale také připraveni hledat optimální řešení v případě, že stávající finanční situace klienta nevykazuje dostatečně stabilní bilanci.


Strategie pro jednotlivce

Využijte možnost konzultovat aktuální otázky z oblasti finančního zabezpečení osob a rodin.

Služby poskytujeme klientele všech příjmových skupin. Prvním krokem pro Vás bude analýza aktuální situace. Na jejím základě připravíme k Vašemu výběru varianty finančního plánu. Jakmile se rozhodnete pro jednu z variant řešení, pomůžeme Vám s nezbytnou administrací spuštění vybrané varianty finančního plánu a následně se s Vámi budeme dál rádi setkávat, abychom Vám mohli poskytnout důležitý dlouhodobý servis.

Pomůžeme Vám najít optimální strategii pro vytvoření dostatečných finančních rezerv pro Vámi určené účely. Pro Vaše existující finanční zdroje najdeme řešení zajišťující efektivní výnosy, jejichž prostřednictvím budete moci a naplnit své budoucí plány a cíle.

 
Strategie pro firmy

Vyberte si ze široké nabídky našich služeb, které Vám pomůžou k úspěšnému průběhu Vašeho podnikání cestou optimalizace nákladů a efektivního financování.

Pomůžeme Vám najít optimální strategii a odpovědět na otázky:

  • jak se efektivně zajistit proti rizikům Vašeho podnikání 
  • jak financovat rozvoj Vašeho podnikání
  • jak efektivně pečovat o stabilizaci Vašich zaměstnanců.

Jinými slovy - umíme ušetřit Váš čas a připravit Vám řešení šité na míru Vašemu podnikání.