Strategie pro firmy

 

Zajištění majetkových a odpovědnostních rizik

Spolupráce s námi Vám přináší výhodu širokých možností výběru zajistných produktů. Naší přidanou hodnotou je podrobná znalost a dobrá orientace na pojišťovacím trhu, znalost nabízených produktů, pojistných podmínek jednotlivých pojišťoven a také zkušenost se servisem jednotlivých pojistitelů. 

Umíme Vám poradit v následujících oblastech:

 •       analýza pojistných rizik
 •       analýza již uzavřených pojistných smluv
 •       pojištění firemního majetku
 •       pojištění odpovědnosti 
 •       pojištění firemních vozidel
 •       asistence při hlášení pojistných událostí

 

 

Zajištění zdrojů pro financování rozvoje firmy

Jsme připraveni Vám zprostředkovat úvěr pro nezbytné financování rozvoje Vašeho podnikání. Naše spolupráce s bankami Vám přinese množnost výběru vhodného produktu ušitého na míru právě Vaši potřebám a možnostem.
 
 
 

Stabilizace zaměstnanců

Udržet si kvalitní zaměstnance dnes patří bezpochyby ke stěžejním zájmům každé firmy. V neustále se zvyšující konkurenci na trhu práce jsou zaměstnanci stále náročnější, zaměstnanecké výhody hrají stále důležitější roli a v úspěšných firmách jsou obvyklou součástí personální politiky společnosti. Pro Vaše zaměstnance představují námi připravená řešení účinný prostředek motivace, pro Vaši firmu zase úsporu mzdových nákladů.

   Přínosy pro zaměstnavatele

 • Finanční:
         • Snížení a úspora mzdových nákladů prostřednictvím využití daňových úlev.
         • Efektivní zvyšování čistého příjmu zaměstnanců.
         • Úspora na sociálním a zdravotním pojištění.
 • Stabilizační a motivační:
         • Stabilizace a motivace zaměstnanců, podpora loajality.
         • Snížení fluktuace a s tím související úspora přímých nákladů.
         • Možnost zvýhodnit vybranou skupinu zaměstnanců a stabilizovat ji.
 • Sociální:
         • Ochrana zaměstnanců před nečekanými riziky v zaměstnání.
         • Budování vztahu se zaměstnanci, zabezpečení zaměstnanců ve stáří.
 • Argumenty při náboru nových zaměstnanců:
         • Konkurenční výhoda na trhu práce.
         • Posílení image a atraktivity firmy.
 

Přínosy pro zaměstnance

 • Finanční:
              • Příjem finančních prostředků, které nejsou zatíženy daněmi a odvody na zdravotní pojištění
                a sociální zabezpečení.
              • Zajištění finančních prostředků a udržení životního standardu i po odchodu do důchodu.
              • Kumulace a zhodnocení finančních prostředků pro budoucnost.
              • Daňové úspory v případě vlastních příspěvků.
   
 • Špičkový servis:
              • Zajímavější podmínky oproti uzavření smlouvy na individuální bázi.
              • Zaměstnanec má příležitost získat osobního poradce pro dlouhodobý servis a finanční plánování.